CHP Sancaktepe’den Cemevleri ibadethane olarak tanınması konulu önerge

chp-sancaktepeden-cemevleri-ibadethane-olarak-taninmasi-konulu-onerge-

CHP Sancaktepe’den Cemevleri ibadethane olarak tanınması konulu önerge
04 Kasım 2019 Pazartesi 20:38

SANCAKTEPE - Sancaktepe Belediye Meclisi 3. Dönem 1’inci seçim yılı Kasım Ayı 1. Birleşim ait gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nden  Meclis Üyesi Halit Ötün Cemevleri’nin elektrik, su ve ısınma giderlerinin karşılanması hakkında gündem dışı konuşma yaptı. CHP’li Meclis Üyesi Halit Ötün’ün verdiği önergeyi 14 CHP’li 2 İYİ Partili meclis üyeleri olmak üzere toplam 16 Meclis Üyesi imzaladı.
Cemevleri ibadethane olarak tanınması hususu konulu önerge Sancaktepe Belediye Meclisi’nde  komisyona havale edildi.  


CHP Meclisi Üyesi Halit Ötün tarafından verilen önerge şu şekilde ;
 

SANCAKTEPE BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA ÖNERGE 
ÖNERGENİN KONUSU : Cemevleri ibadethane olarak tanınması hususu. 

Anadolu Alevilerinin bin yıllık kadim inançlarını yaşadıkları, yaşattıkları cem evlerinde, Alevi yol ve erkânına göre “CEM İBADETİ” yapılmakta; cenaze erkânı yürütülmekte,lokma,kutsal gün yemekleri aşevinde pişirilmekte ve dağıtılmaktadır.Kendi inancını özel alanda,kendi hak lokmaları ile rızalık ve razılık ilkesine göre yaşamaktadırlar. Bunun da böyle kalmasını ve böyle devam etmesini savunurlar.   
Alevilik inancının ibadet ritüelleri özgündür. Bu nedenle, Alevilik öğelerini taşıyan temiz ve yeterli büyüklükte mekânlara ihtiyaç vardır. Yine Alevilik inancında ölüm ifadesi kullanılmaz, Alevilikte “Hakka Yürümek Esastır” Hakka yürüyen canların cenaze merasiminin yapıldığı mekânlar da cem evleridir.  
Kent koşullarında dayanışma ve imece usulü ya da bağış, yardım ve tahsislerle kurulan cem evlerimiz, Alevilik inancına ve kültürel ritüellerine uygun hizmetler yürütmeye çalışan ibadethanelerimizdir.   
Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılında hükümete sunduğu raporda “ibadethane tanımını ne devlet ne de Diyanet yapabilir. Hangi inançtan olursa olsun kişiler ibadetlerini nerede yapıyorsa oraya ibadethane denilebilir. Aleviler cem evlerini ibadethane olarak tanımlıyorsa, karşı çıkmanın gereği yok” şeklindeki görüşleri kamuoyunca bilinmektedir. Kaldı ki bu bir lütuf değil haktır. Anayasanın 10.maddesi,Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit yuttaştır.
 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyelerin Görev ve Sorumluluklarını Düzenleyen 14.Maddesinin (b) Bendi belediyelerce “Mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımının” yapılabileceğini belirtmiş,aynı kanunun Belediyenin Yetki ve İmtiyazları başlıklı 15.Maddesinin (a) bendi “Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” hükmüne amildir.  
Yine aynı 15.Maddenin ilgili fıkrasındaki (Ek Cümle 12/11/2012 – 6360/18 sayılı kanun) belediyeler ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler hükmünü işlemiştir. Cem evlerinin diğer ibadethaneler gibi elektrik giderlerinden muaf tutulması gerektiğine dair açılan davalarda, iç hukuk yolları tükendikten sonra, AİHM’ne götürülen ve 02/12/2014 tarihinde oybirliği ile verilen karar gereği diğer ibadethanelere sağlanan elektrik faturalarının ödenmesi avantajından cem evlerimizin yararlanamamasını “Din Temelinde Farklı Uygulama” olarak nitelendirmiştir. Bunun anlamı cem evleri inananlarının ibadethanesidir. Mahkeme bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ayrımcılığı yasaklayan 14.Maddesini ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan 9.Maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.AİHM kararları, AİHM’nin yargı yetkisini tanıyan Türkiye açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. 
Ve yine,Yargıtay 3.Hukuk Dairesi,"Cemevi tartışılamaz ibadethanedir" diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin cemevi yaptırmak üzere dernek kurulabileceğine karar vermesinin ardından Yargıtay da Cemevi ibadethanedir. Aydınlatma giderleri dinayet işleri başkanlığı tarafından ödenmelidir” kararı verdi. Yargıtay kararıyla artık cemevleri, cami, sinagog, havra gibi “ibadethane” statüsüne girdi. Belediyeler cemeveleri için arsa tahsisi yapabilecek. 
 
Bu kararlarla cem evlerinin ibadethane/mabet olduğu AİHM ve YARGITAY kararlarıyla tescillendiğinden belediyemizin de cem evleri için arsa tahsis etmesi yapım bakım ve onarımını üstlenmesi ve bedelsiz ya da düşük bedelle içme ve kullanma suyu tahsis etmesi, ayrıca elektrik ve ısınma giderlerini karşılaması önünde hukuksal herhangi bir engel bulunmadığı gibi bunları yerine getirmek Sancaktepe Belediyesinin de yasal görevlerindendir.  

Ülkemizde farklı il ve ilçelerde iktidar ve ana muhalefet partilerine mensup meclis üyelerince kimi yerlerde oybirliğiyle, kimi yerlerde oyçokluğuyla  yukarıdaki ilgili yasal dayanaklarını ifade ettiğimiz kararlar ışığında “CEMEVLERİ İBADETHANEDİR” meclis kararları alınarak,cemevlerinin elektrik,su ve ısınma giderleri belediyelerce karşılanmaktadır.  
Avrupa insan hakları mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli kararı, 5393 Sayılı belediye Kanununun 14/b ve 15.Maddesinin ilgili fıkrasındaki ek cümle uyarınca; Sancaktepe Belediyesi sınırları içerisindeki ;  
SARIGAZİ CEMEVİ 
YENİDOĞAN CEMEVİ, 
SAMANDIRA YUNUS EMRE CEMEVİ, 
BİRLİK CEMEVİ
SARISALTUK CEMEVİ, 
EMEK MAHALLESİ CEMEVİ,  cemevlerinin,
İbadethane sayılması ve diğer ibadethanelere tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlanabilmesi hususuna dair kararın alınmasını ek gündem maddesi ilavesini ve incelenmek üzere  ilgili komisyonlara havalesini yüce meclisin  onayına sunarız. 04.11.2019 "


Haber okunma sayısı: 1749

sa


Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL

FOTO GALERİ

VİDEO GALERİ